FRAMNÄS VA

3 augusti 2021
  • Ort: Örebro
  • Beställare: Örebro kommun
FRAMNÄS VA

VA åt Örebro kommun i Framnäs. Gator, belysning, vatten och avlopp till nyexploaterat område samt ledningar till befintliga fastigheter. Utförande av 2 st pumpstationer.

Vi utför totalentreprenader och utförande entreprenader i hela Sverige!

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se