FRAMNÄS VA

3 augusti, 2021
Ort:Örebro
Beställare:Örebro kommun
FRAMNÄS VA

VA åt Örebro kommun i Framnäs. Gator, belysning, vatten och avlopp till nyexploaterat område samt ledningar till befintliga fastigheter. Utförande av 2 st pumpstationer.