KUMLA FÖRETAGSHALL

15 februari, 2023
Ort:Kumla
Beställare:-
KUMLA FÖRETAGSHALL

Nybyggnad av industrilokaler i Kumla. Grundläggning mark och betong samt finplanering med parkeringsytor.