KV GLIDPLANET

5 november, 2019
Ort:Örebro
Beställare:Schaktmiljö AB
KV GLIDPLANET
Nytt lägenhetshus ”Glidplanet 5” på Termikgatan i Södra Ladugårdsängen.