KV KÄRRHÖKEN

13 november, 2020
Ort:Örebro
Beställare:Consto
KV KÄRRHÖKEN

Det har hunnit ske en hel del på KV Kärrhöken i Örebro

Stommen till hus 1 är rest upp till plan 3 och grunden till hus 2 är nyligen färdigställd. Vi har även påbörjat grunden av den tredje och sista husgrunden. När dessa är klara återstår invändiga arbeten i hus 2 och 3 och i september beräknas vi bli klara med allt.

Nytt med detta projekt är att vi utöver att göra betongstommen även monterar utfackningsväggarna. Platschef Tom Sandkvist hälsar att allting gått mycket bra hittills!