KV TÖRSJÖ

15 februari, 2021
Ort:Örebro
Beställare:Örebro kommun
Länk till reportage:
KV TÖRSJÖ
Nya gator, gång- och cykelbanor, VA- och elledningar ska göras i ordning för att möjliggöra nya bostäder i Törsjö som tillhör Mosås