LSS-BOENDE VÄSE 1 & 2

14 oktober, 2019
Ort:Väse, Karlstad
Beställare:LIP AB
LSS-BOENDE VÄSE 1 & 2
Nytillverkning av två LSS-boenden.