NY LARM- & LEDNINGSCENTRAL I ÖREBRO

15 februari, 2023
Ort:Örebro
Beställare:Serneke
NY LARM- & LEDNINGSCENTRAL I ÖREBRO

Betongentreprenad som innefattat platsgjuten källare samt bjälklagsgjutningar till den nya larm- och ledningscentralen. Som blir gemensam för polis, räddningstjänst och SOS-Alarm men kommer även att ha en större gemensam samhällsfunktion för Försvarsmakten, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), länsstyrelsen och Region Örebro.