NY LARM- & LEDNINGSCENTRAL I ÖREBRO

15 februari 2023
  • Ort: Örebro
  • Beställare: Serneke
NY LARM- & LEDNINGSCENTRAL I ÖREBRO

Betongentreprenad som innefattat platsgjuten källare samt bjälklagsgjutningar till den nya larm- och ledningscentralen. Som blir gemensam för polis, räddningstjänst och SOS-Alarm men kommer även att ha en större gemensam samhällsfunktion för Försvarsmakten, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), länsstyrelsen och Region Örebro.

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se