SANNAHED, GC-VÄG

24 juni 2024
  • Ort: Sannahed
  • Beställare: Trafikverket
SANNAHED, GC-VÄG

Ny gång- och cykelväg mellan Sannahed och Ralavägen södra vägen ska löpa parallellt med väg 641 då det idag saknas cykelförbindelse mellan Hemvägen i Sannahed och Ralavägen Södra. Den totala längden på vägen är 2,5 km och busshållplatser längs med 641:an kommer också att förbättras och anpassas.

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se