SKIDBRON I STÖTEN

23 september, 2019
Ort:Sälen
Beställare:BEST Entreprenad
SKIDBRON I STÖTEN
Fundament för en skidbro som kommer kopplas samman med Kronoparksområdet och resten av Stötens skidliftssystem.