SODAPANNA

24 juni 2024
  • Ort: Frövi
  • Beställare: Billerud
SODAPANNA

Mark- samt betongarbeten för ny sodapanna samt tillhörande byggnader. Platsgjutna fundament, vattentäta gropar, golv, väggar samt bjälklag. Markarbetet innefattade förorenade massor, djupa schakter, släntstabilitet, pålning med borrade stålpålar, bergsförankring, planer, vägar samt ledningsarbeten. Entreprenaden genomfördes i samverkan med pågående verksamhet

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se