STÄLLVERK LUGNÅS

24 april, 2020
Ort:Skaraborg
Beställare:Eitech Engineering
STÄLLVERK LUGNÅS

Nya gator, gång- och cykelbanor, VA- och elledningar ska göras i ordning för att möjliggöra nya bostäder i Törsjö som tillhör Mosås.

Utbyggnad av ställverk, mark och betongarbeten.