TANKBILEN 1

15 februari, 2023
Ort:Örebro
Beställare:Trafikverket
TANKBILEN 1

Nya lokaler och ytor anordnas i Berglunda för Tekniska förvaltningen. Arbetet gör med Lindesbergs bygg åt Örebro Porten. Arbeten infattar grundläggning av 9 byggnader varav fordons- och redskapsförrådet har en platta på ca 2500m2 samt nya VA-ledningar och asfalteringsarbeten på hela området.