TOMAT & RÄKODLING

15 februari, 2023
Ort:Frövi
Beställare:Regenergy
TOMAT & RÄKODLING

Ca 30 hektar nyetablering av tomat- och räkodling i Frövi. I arbetet ingår det sprängning och grundläggning av växthus samt räkodling. Mark och betong. Beställare: Regenergy