TOMAT & RÄKODLING

15 februari 2023
  • Ort: Frövi
  • Beställare: Regenergy
TOMAT & RÄKODLING

Ca 30 hektar nyetablering av tomat- och räkodling i Frövi. I arbetet ingår det sprängning och grundläggning av växthus samt räkodling. Mark och betong.

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se