VÄG 51

15 februari 2023
  • Ort: -
  • Beställare: Trafikverket
VÄG 51

Ombyggnation av sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. I entreprenaden ingår gjutning av bro över Täljeån vid Almbro som Infra-cons betongavdelning utför samt anläggning av rörbroar.

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se