VÄG 51

15 februari, 2023
Ort:-
Beställare:Trafikverket
VÄG 51

Ombyggnation av sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. I entreprenaden ingår gjutning av bro över Täljeån vid Almbro som Infra-cons betongavdelning utför samt anläggning av rörbroar.