NU LÄGGS GRUNDEN FÖR TRANSFORMATORSTATIONEN I LAXÅ

På beställning av Omexon har bygget av en transformatorstation i Laxå påbörjats. För Infra-con innebär projektet bergsprängning, schaktning, att dra nya kablar och rivningsarbete av ett tegelhus som finns på platsen. Med andra ord innefattar projektet både mark- och betongarbete. Vi har pratat med grävmaskinisten Peter Elliot som var en av de första på plats när arbetet sattes igång i början av januari 2020.

– Jag började här för två veckor sedan och då var det ju skog här, massa höga träd överallt. Så mitt arbete inleddes med att jag fick rensa allt och sedan gräva upp stubbarna för att kunna täcka av berget, berättar Peter.

Arbetet så här långt har gått bra, även om Peters arbete är mer tidskrävande när det är skog och terräng jämfört med mer plant underlag. Marken kräver mycket förberedelser men under förra veckan hade Peter redan täckt av två tredjedelar av berget vilket gör att en borrmaskinist och sprängare redan kunnat påbörja sitt arbete.

– Vi ska försöka komma ner i samma höjd som asfaltsvägen som löper här nedanför, och därför måste vi få bort bergdelen.

När bergdelen är bortsprängd börjar nästa del av Peters arbete med grävskopan.

– Borrmaskinisten började borra i berget i onsdags. Igår hann vi till och med att påbörja sprängningen så vi är redan i gång med även den delen. Hela denna vecka kommer således bestå av sprängning av berget. Efter det kommer vi behöva lasta bort allt berg och när det är klart kan vi börja göra grunderna för betongen.

På platsen står också ett tegelhus som har fungerat som servicehus tidigare men när allt är klart kommer även det att vara borta. Istället kommer det att finnas två trafobaljor samt en ny byggnad i mitten som fungerar som ställverkshus. Trafobaljorna som genererar elen kommer att vara 53 kvadratmeter vardera och vara kopplade till ställverkshuset som blir 150 kvadratmeter stort. Tidplanen för arbetet sträcker sig till årets sista månader.

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se