NYA UTBILDNINGSLOKALER ÅT ALLÉSKOLAN I HALLSBERG

Sydnärkes utbildningsförbund tog för två år sedan beslutet att en ny skolbyggnad om 3000 kvm skulle byggas på Alléskolans område. Byggnaden kommer att kallas för hus M och bilda ytterligare utbildningslokaler för gymnasieskolan. Första spadtaget togs den 11 juni 2020 och veckan därpå var Infra-con på plats för att utföra allt mark- och betongarbete.

Infra-cons arbete inleddes under vecka 25 med att göra iordning all mark inför grundläggningen. Markarbetet innebar bland annat pålning och att gräva in vatten och avlopp, fjärrvärme samt skolans sprinklersystem. Cirka tre veckor senare var Infra-cons betongarbetare på plats och påbörjade sina moment som innebar formning, armering och utplacering av cellplast. Bottenplattan kommer att vara cirka 1000 kvm stor och gjutningen utfördes förra veckan.

– Det har skett översvämningar på det här området tidigare, så det krävs mycket vattenskyddande arbete med bland annat plast och bentonit. Utöver det så utmärks plattan även av dess olika nivåskillnader. Försänkningarna gör grundläggningen komplicerad vilket påverkar tidsplanen, men allting har hittills gått helt enligt våra planer för våra yrkesarbetare har löst det hela fantastiskt bra, säger Mikael Andersson som är platschef på Infra-con.

Detta är Mikaels första projekt där Infra-con ansvarar för både mark- och betongjobbet och han märker stora fördelar med samarbetet.

– Vi vet att vi båda går mot samma mål. Man litar på varandra och det gör även att samordningen blivit betydligt smidigare. Anton Tsvek som är platschef på betongsidan och jag har haft ett bra samarbete. Allting har gått toppen. Dessutom är det ju även mycket roligare att ha sina egna yrkesarbetare på plats som man känner och vet gör ett så himla bra jobb!

Det är en kort byggtid för detta projekt då det förväntas stå klart redan till höstterminen 2021. Därför är ytterligare en anledning till att projektet kunnat fortlöpa i rask takt att många av Infra-cons yrkesarbetare arbetat under hela sommaren och valt att ta en sen semester. Till dem vill hela ledningen rikta största möjliga tack. – Tack vare dem blir vi klara med vårt jobb i tid och det är både vi och våra beställare på ByggTema jättetacksamma för. Sedan får de unna sig en välförtjänad ledighet innan vi kommer tillbaka hit igen till våren för att slutföra markarbetet med asfaltering och finishen, avslutar Mikael.

Vi utför totalentreprenader och utförande entreprenader i hela Sverige!

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se