Projektstatus: Pågående

TOMAT & RÄKODLING

Ca 30 hektar nyetablering av tomat- och räkodling i Frövi. I arbetet ingår det sprängning och grundläggning av växthus samt räkodling. Mark och betong.
Read more

TANKBILEN 1

Nya lokaler och ytor anordnas i Berglunda för Tekniska förvaltningen. Arbetet gör med Lindesbergs bygg åt Örebro Porten. Arbeten infattar grundläggning av 9 byggnader varav fordons- och redskapsförrådet har en [...]
Read more

VÄG 51

Ombyggnation av sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. I entreprenaden ingår gjutning av bro över Täljeån vid Almbro som Infra-cons betongavdelning utför samt anläggning [...]
Read more
Infracon skylt

ASKENÄS

Betongarbeten till nybyggt Vård- och omsorgsboende samt gruppbostäder i Odensbacken.
Read more

AGGERUDSVIKEN

Betongentreprenad till 32st bostadsrätter med Karlskogas bästa läge.
Read more

TULLHOLMSVIKEN

Nyproducerade hyresrätter i Karlstad. 6 huskroppar med garage i 2 plan. Komplett Betongentreprenad för grund/källarplan/markplattor. Platsgjutna väggar och bottenplattor. 
Read more

FÖRSEGLET

6st Hyresrättshus på 15 våningar gjutning av bjälklag i Västerås.
Read more

VÄSE

Betongentreprenad av planskild korsning som innefattar en järnvägsbro som lanseras på plats samt tråg.
Read more
Vi utför totalentreprenader och utförande entreprenader i hela Sverige!

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se