NYA LOKALER TILL VATTENFALL I NYKÖPING

Hemgården är Nyköpings växande företagsområde. Bland annat byggs helt nya lokaler åt Vattenfall där. Infra-con har kontrakterats för att utföra fastighetens mark- och betongarbete.

Infra-cons beställare är Lindesbergs Bygg och de har blivit kontrakterade för att utföra byggets mark- och betongarbete. Hela fastigheten beräknas stå klar årsskiftet 2021, men Infra-cons jobb förväntas bli färdigt redan till hösten.

Idag träffar vi Jimmie Hammarström, som är en av de nya platscheferna över Infra-cons markarbeten. Han är på plats vid projektet i Nyköping som just nu ligger i startgroparna. De påbörjade sitt arbete för ett par veckor sedan och håller just nu på med grundläggningen och pålning.

Veckan inleddes med markarbetet som innebär terrassering, grundläggning och pålning. Det kommer även att grävas in vatten och avlopp till fastigheten. Detta kommer de att arbeta med fram till vecka 21 då deras betongarbetare kommer hit. Då ska de ställa kantelement och börja armera för balkar. Sedan ska det isoleras, armeras och gjutas en 1200 kvm stor platta. Betongarbetet är klart vecka 25.

– Veckan därpå kommer stommen till fastigheten att resas och då tar vi från Infra-con ett litet uppehåll från bygget, fortsätter Jimmie. Efter semestern kommer vi tillbaka igen när hela fastigheten är på plats och då kommer vi slutföra markarbetet. Det ska då planteras träd, monteras flaggstänger, laddstolpar och även lite belysning. Sedan ska asfalt och lite plattor att läggas. Går allt som det ska är vi klara här i oktober, avslutar han.

I sin helhet innebär projektet alltså cirka 14 veckors byggtid för Infra-con. Ett arbete som Jimmie har goda förväntningar på.

– Det är det första projektet där vi utför både betong- och markarbete så detta blir en form av läroprojekt. Min förhoppning är därför att vi tar med oss goda kunskaper härifrån och att vi når bästa möjliga slutresultat. Eftersom det även är första arbetet som jag ansvarar för på Infra-con så känns det ju självklart jättekul. Jag ser fram emot att få se hur projektet utvecklas, säger Jimmie.

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se