STORT BETONGJOBB PÅ THOMAS BETONG NYA FABRIK I VÄSTERÅS

Mitt i den rådande pandemin pågick Infra-cons mark- och betongarbete åt Thomas Betong i Västerås. Trots att betongjobbet blev framskjutet lyckades de bli klara med allt jobb precis enligt tidsplanen.

Thomas Betong är en av Sveriges ledande betongleverantörer. Det är de som är Infra-cons beställare av uppdraget och även de som äger fabriken. En helt ny tomt på 14 000 kvm var det som skulle göras i ordning för att den nya betongstationen skulle kunna ta plats. Stationen ska ersätta den gamla som står i centrala Västerås. Industriområdet där den nya stationen står var mer passande plats för den tunga trafiken som ständigt passerar.

Under andra veckan i april startade projektet igång med grundläggande markarbete. Ledningar skulle anslutas, planen behövdes fyllas upp med berg och ett LOD-magasin skulle anordnas. När det sedan var färdigt blev det ett uppehåll innan betongarbetet kunde dra igång. Det var ett längre uppehåll än planerat på grund av olika skäl, så arbetet sköts fram till i juli.

– Men sedan dess har vi jobbat på oavbrutet fram till att vi blev klara i oktober. Det var ett väldigt tungt betongprojekt. Vi har gjutit stora betongfundament, väggar och betongplattor. Det är komplicerade byggnader så jobbet i sin helhet har varit lite utmanande, säger Erik Andersson som är Infra-cons platschef.

Berätta om hur ert arbete såg ut, vilka delar började ni med?

– Vi började allra först med med spolanläggningen och sedan gick vi över till första delen av markfickan som är den delen där gruset tippas i som till slut blir betong. Därefter väntade de tre stora grundfundamenten som hela fabriken står på. När det stod klart återgick vi till andra delen av markfickan och spolanläggningen. Markfickan tog längst tid att gjuta då det är en väldigt annorlunda konstruktion. Spolanläggningen tog även den lite tid då det är många olika moment att både forma och armera, förklarar han.

Det som även utmärker detta uppdrag är att det är Infra-cons första projekt som innefattar både mark- och betongarbete. Som pricken över i:et var två nyanställda på plats och arbetade, en grävmaskinist och en anläggare. Och trots den rådande pandemin lyckades de utföra allt arbete helt enligt tidsplanen.

Vi var mellan tre och sex yrkesarbetare här varje vecka. Vårt arbete blev ju verkligen påverkat av Covid-19 då det varit ont om folk ibland som varit hemma sjuka. Men det får man räkna med i dessa tider. Då blir man också extra glad när projektet lyckas stå klart med flaggan i topp på beräknad dag, avslutar Erik.

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se