STORT MARKJOBB ÅT ÖREBRO KOMMUN ÄR IGÅNG

Längst med Viktor Dahléns Väg i Törsjö, Örebro håller ett nytt bostadsområde på att växa fram. Infra-Con har fått uppdraget att utföra allt markarbete till de cirka 70 tomterna som inom snar framtid kan börja byggas.

Sista veckan i februari så var arbetet igång. Nya gator, gång- och cykelbanor, VA- och elledningar ska göras i ordning för att möjliggöra nya bostäder i Törsjö som tillhör Mosås. Ett stort jobb som Infra-Con beräknas bli klara med till hösten 2022. Infra-Cons grävmaskinist Peter Elliot och hans två kollegor är de som hittills är på plats och utför markjobbet. Arbetschef Tommy Gustavsson meddelar att detta är det första jobbet som Infra-Con utför åt Örebro kommun och hoppas på fler uppdrag framöver.

Följ oss på Facebook för mer uppdateringar om projekt Törsjö – tryck här för att komma till sidan!

Vi utför totalentreprenader och utförande entreprenader i hela Sverige!

Copyright 2023 Infra-Con Sverige AB

Made with ❤ by Area81.se