Nyheter

Följ oss för den senaste informationen om våra projekt och hur vi arbetar.

BOSTADSKVARTERET SÅGKLINGAN I VÄSTERÅS

Vår platschef Emanuel Nerelius leder sitt första projekt för Infra-Con i Västerås på Kv Sågklingan. Här håller ett lägenhetshus på att växa fram och Infra-Cons …

Läs mer →

DUBBELT UPP I SKÖVDE

Mitt i handelsområdet Stallsiken i Skövde håller just nu ett aktivitetscenter samt en trampolinhall på att ta plats. Infra-con har fått i uppdrag av beställaren …

Läs mer →

STORT BETONGJOBB PÅ THOMAS BETONG NYA FABRIK I VÄSTERÅS

Mitt i den rådande pandemin pågick Infra-cons mark- och betongarbete åt Thomas Betong i Västerås. Trots att betongjobbet blev framskjutet lyckades de bli klara med …

Läs mer →

BETONGARBETE PÅ KV GIFFELN 2

I området Bettorp som tillhör Örebro sker en nybyggnation av ett flerbostadshus med 68 lägenheter på fyra våningar. Asplunds Bygg står som totalentreprenör och har …

Läs mer →

NYA UTBILDNINGSLOKALER ÅT ALLÉSKOLAN I HALLSBERG

Sydnärkes utbildningsförbund tog för två år sedan beslutet att en ny skolbyggnad om 3000 kvm skulle byggas på Alléskolans område. Byggnaden kommer att kallas för …

Läs mer →